Ve středu 27. 1. jsme si ve složení já (Petr), Michal a Petr, tedy support, kodér a grafik, vyrazili na minikonferenci, kterou organizoval spolek Frontendisti.cz. Místo setkání bylo tradičně v Node 5 v Praze a hovořilo se především o tvorbě CSS style guides. 

Tématem tohoto setkání bylo vytváření knihovny používaných elementů na rozsáhlejších projektech. Minikonference zachovala osvědčený formát: tři přednášky a následná panelová diskuse s možností cílit otázky na jednotlivé řečníky. Obsah prezentací byl vhodně zvolen a seřazen od obecného ke konkrétnímu.
Podívejme se na to podrobněji.

Úvod do style guides

Martin Staněk nastínil obecný náhled na style guides čeho by se měly týkat, proč je aplikovat, jak to vypadá, když je projekt nepoužívá (redesign aktuálně.cz). Dále se věnoval některým zástupcům, jako například projektu style guide pro americkou státní správu. V neposlední řadě zmínil trendy v této oblasti obsah generovaný do guide nebo napojení na online editory kódu. Řekněme, že tato část konference byla adekvátním teoretickým úvodem do problematiky.

Atomic Design v České televizi

Zdeněk Lanc po obecném přehledu přešel přímo k vlastním zkušenostem. Realizoval spolu se svým týmem style guide pro web České televize. Prezentace obsahovala proces postupu jeho týmu ke guides, konkrétní ukázky, použité technologie, plusy a mínusy a velmi cenné rady pro zavádění této technologie do praxe. Komplexně se mi tato přednáška líbila nejvíce právě díky retrospekci již realizované věci a out of the box pohledu (hledisko z jiného, neobvyklého úhlu).

Jobs UI v LMC

Poslední prezentace od Martina Krištofa byla nejtechničtější. Martin pracuje na style guide s názvem Viktor pro jobs.cz při LMC (společnost, která působí na trhu práce a vzdělávání). Slidy obsahovaly popis technického řešení, od zatřídění souborů do složek přes pomocné nástroje až po verzovací systém a vydání nové verze Viktora.

 blog_frontendisti

Po skončení třetí přednášky následovala diskuse, které se účastnila už jen asi polovina návštěvníků. Kolem jednadvacáté hodiny večerní byla akce ukončena. Při návratu zpět do Brna jsme přemýšleli, zda jsou style guides použitelné pro projekty, na kterých v Shockworks pracujeme.

Minikonference je k vidění na webu frontendistů.

Petr Křížan

Author Petr Křížan

Petr je novým přírůstkem ve vývojovém týmu Shockworks. Specializuje se na optimalizaci a performance internetových obchodů. Má rád nové technologie a nebojí se nových výzev.

More posts by Petr Křížan