Shockworks dělá některé věci jinak – jak by také ne, samotný název mu to předurčuje. Na otázky, co je akce Shockworks Summer Camp, jak vypadá a k čemu slouží nám odpovídá Shockworker a spolumajitel firmy Jakub Šulák.

ssc-2015-24

Co je Shockworks Summer Camp?

Jde o jeden týden v létě, kdy si naše firma sbalí celou kancelář a přesune se do jiné země, kde společně bydlíme, pracujeme a bavíme se.

Jak vznikl takovýto projekt?

Celkem jednoduše. Řešili jsme, jak se zbavit klasických nudných teambuildingů. Většina firem má jako teambuilding vyjížďku na večer do vinného sklípku. Nebo jdou na paintball a do hospody. Je to jistě fajn, ale většinou člověk zjistí, že lidé berou tyto akce často jako povinnost, kterou „musí přetrpět“. Navíc se většinou spolu baví stále stejní lidé, kteří spolu sedí v kanceláři a témata jsou často pracovní.

Jaká byla první reakce zaměstnanců na tento nápad?

Jelikož se hlásíme k principům otevřených a svobodných firem, všechna důležitá témata diskutujeme se všemi zaměstnanci. A toto téma bylo velmi důležité. Proto než jsme začali vůbec něco zařizovat, prezentovali jsme ideu všem zaměstnancům a sesbírali si jejich názory. Bylo to zároveň trochu uživatelské testování, protože jsme zjistili spoustu podnětů, které by nás jinak nenapadlo řešit a akci by to dost uškodilo.

ssc-2015

Kde probíhal Shockworks Summer Camp 2015?

Letos jsme vyrazili na pobřeží Jaderského moře, na chorvatskou Istrii. Na internetu jsme si zde našli vilu, která odpovídala našim požadavkům, tedy kde bylo možné spojit práci a zábavu.

Jak náročná je organizace takovéto akce?

Naštěstí máme skvělý tým lidí, takže se organizace rozprostřela mezi většinu kolegů. A díky nadšení všech jednotlivců se podařilo vše zorganizovat poměrně snadno.

Můžete popsat, jak vypadá typický den na této akci?

Vzhledem k tomu, že cílem bylo kromě utužení vztahů také udělat velké množství projektů, kde je nutná součinnost všech členů týmu, má den pevný harmonogram. Ráno většina lidí využívá k nějaké sportovní aktivitě nebo se vykoupe v moři a následuje společná snídaně. V devět hodin pak začíná první pracovní blok, na který v poledne navazuje oběd a odpolední siesta. Odpoledne je pak další pracovní blok. Večer je pak věnován utužování vztahů v týmu a diskuzemi nad pracovními projekty.

ssc-2015-11

Jaký typ práce je pro akci vhodný?

Jedná se především o speciální projekty v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů a produktů.

Nejsou náklady na podobnou akci příliš vysoké?

Vzhledem k tomu, že výzkumu a vývoji se věnujeme kontinuálně a investujeme do nich mnoho času i v běžném chodu, nemusíme do nákladů počítat mzdy nebo ušlý zisk. Přímé náklady na ubytování, stravu a podobně se pak nijak nevymykají nákladům na jiné formy teambuildingu.

Myslíte si, že podobná akce je vhodná i pro jiný typ firem?

To skutečně nevím. Asi záleží, zda potřebují, aby firma fungovala jako jeden tým, který táhne za jeden provaz. Pro nás je to velice důležité. Na druhé straně se snažíme týmovou hru podporovat na všech stranách a pak jsou tyto akce jen vrcholkem ledovce. Asi by nebylo vhodné uspořádat akci „týden stále spolu“ ve firmě, kde není prostředí, ve kterém jsou lidé spokojení a baví je trávit spolu čas pracovní i mimopracovní.

Katarina Hosťovecká

Author Katarina Hosťovecká

More posts by Katarina Hosťovecká