Při podnikání musíte počítat s tím, že platební morálka některých vašich obchodních partnerů nemusí být zrovna ideální. S tímto problémem se setkává většina podnikatelů. Důležitou vlastností v takových situacích je především vytrvalost. Mnohdy totiž nestačí zaurgovat svou pohledávku jednou či dvakrát. Pravdou zůstává, že univerzální návod na vymáhání pohledávek vám nikdy nenadiktuje. Existují ale způsoby, které vám pomůžou problémům předejít nebo je efektivně vyřešit v případě, že nastanou. Jaké jsou tedy naše tipy?


Využijte veřejné rejstříky

Potenciální obchodní partnery si vždy ověřujte ve veřejných rejstřících. Můžete tak zdarma zjistit důležité informace: například i to, jestli je Váš dlužník v likvidaci nebo v úpadku, zda změnil sídlo nebo statutární orgán nebo byl označen za nespolehlivého plátce.

shutterstock_252126238


Sledujte veřejné zdroje

Obchodní rejstřík

Je veřejný rejstřík, kam se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách (např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci). Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

Živnostenský rejstřík 

Informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci všech živnostenských oprávnění a podnikatelských subjektů na našem území. Jedná se o veřejný seznam vedený v elektronické podobě.

Insolvenční rejstřík

Veřejný seznam, kde se evidují údaje o subjektech, které jsou v úpadku a procházejí insolvenčním řízením.

ARES

Neboli Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí. Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy (výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, z Registru ekonomických subjektů ČSÚ a údaje o registraci k DPH). VIES je elektronický systém, který umožňuje přenos informací týkajících se registrace k DPH v rámci Evropské unie (tzv. ověřování platnosti DIČ k DPH).


Vytvořte si systém

V účetních programech máte možnost si zobrazit pohledávky po splatnosti, díky čemuž máte přehled o dlužnících. Hlídejte si tento výpis pravidelně třeba 1x týdně a udržujte si systém pro spravování pohledávek.

Na správu a vymáhání pohledávek můžete také využít služeb různých agentur, které se tímto zabývají.


Ozvěte se

Vymáhejte své pohledávky, co nejdříve po termínu splatnosti. Prvním krokem k vymáhání pohledávek je urgence. Písemná forma upomínek je doporučená a prokazatelná. Můžete ji použít později při vymáhání pohledávek soudní cestou. Snažte se kontaktovat dlužníka i jinou formou, například telefonicky.


shutterstock_95161306

Když upomínky nepomáhají

Pošlete předžalobní výzvu

V případě, že dlužník nereaguje na Vaše urgence pohledávek, napište mu předžalobní výzvu. Uveďte v ní specifikaci smlouvy, na základě které dluh vznikl, výši dlužné částky (zahrnující i případné sjednané úroky či smluvní pokutu za nedodržení splatnosti), číslo bankovního účtu, kam Vám má dlužník zaslat peníze, termín zaplacení a poučení, co bude následovat v případě nedodržení úhrady. Výzvu doručte dlužníkovi doporučeně s dodejkou, aby jste měli doklad o zaslání a doručení.


Uplatněte svůj nárok soudní cestou

Pokud dlužník stále neplní své závazky, zvažte vymáhání soudní cestou. U jednodušších závazků se zpravidla zvládnete zastupovat sami, u složitějších je lepší oslovit právního zástupce. I když Vám soud přisoudí požadovanou částku, může se stát, že dlužník stále nebude plnit své závazky, ačkoli je k tomu povinen. Máte-li ale pravomocné rozhodnutí, můžete dluh vymáhat exekučně.

Věřím, že výše uvedených rad budete muset využít v co nejmenší míře a že spolupráce s vašimi obchodními partneři bude úspěšná. Dostanete-li se přece jen do takové situace, doufám, že Vám můj článek pomůže problém efektivně vyřešit.

Soňa Rumlerová

Author Soňa Rumlerová

More posts by Soňa Rumlerová