Po spuštění jakéhokoliv internetového projektu do ostrého provozu ve vývojovém týmu Shockworks práce zdaleka nekončí. Naopak, to hlavní možná teprve začíná. Projekty dále sledujeme, modernizujeme, optimalizujeme, přizpůsobujeme potřebám zákazníků a v neposlední řadě obchodním plánům našich klientů.

Existuje mnoho způsobů a nástrojů, pomocí kterých projekty v Shockworks analyzujeme. V tomto příspěvku bych se však rád zaměřil pouze na jeden z nich a to, dle mého názoru, na ten nejzajímavější a poměrně účinný v analyzování nedostatků, které mohly během vývoje projektu vzniknout. Jedná se o takzvaný Single User Tracking.

Co to je a jak to funguje

Jednoduše řečeno, Single User Tracking je o „pozorování“ jednoho konkrétního uživatele, který se svévolně pohybuje na některém z internetových projektů. Na rozdíl od Uživatelského testování při této metodě uživatel nemá předem stanovené žádné úkoly, které má na webu vykonat, stejně tak neprochází žádným scénářem, během kterého se testuje, jak se v dané situaci zachová.

Podstatou Single User Trackování je tedy pasivní sledování reálné práce uživatele s daným projektem od jeho příchodu na projekt až po ukončení práce (vypnutí internetového prohlížeče nebo záložky s daným webem).

Inspectlet

Samotné pozorování je striktně neosobní (neovlivňování koncových zákazníků) a pro maximální efektivitu prováděno pomocí online sledovacích nástrojů. V Shockworks pracujeme konkrétně se systémem Inspectlet, který nabízí dostatečnou funkcionalitu a pokročilé filtrační funkce mezi sledovanými uživateli. Trackovací nástroj nahraje každého návštěvníka webu a jeho návštěvu si později můžeme přehrát jako video, ve kterém je vidět každý jeho pohyb myší, scrollování, každé kliknutí, přechody mezi stránkami, časové prodlevy mezi danými úkony a podobně. Jednotlivé nahrávky reflektují rozlišení zobrazovače, na kterém si uživatel web prohlížel a nesou informaci o typu prohlížeče, který uživatel používá.

Ukázka z pozorování

Na krátkém videu níže je vidět ukázka z trackovacího nástroje. Vidíme kam uživatel klikal, jaké části webu ho zaujaly atd.

test

Single user tracking – ukázka

Interpretace výsledků – barevné varianty

Při jednom z testování a pozorování uživatelů jsme narazili na případ, kdy někteří uživatelé opakovaně přidávali a odebírali jeden a ten stejný typ produktu z košíku a po několika takových akcích opustili celý e-shop, aniž by produkt nakoupili.  Do chvíle, než začali uživatelé s produktem pracovat, e-shop používali přesně tak, jak jsme navrhli a chtěli. Po důkladném rozboru a týmovém brainstormingu jsme problém záhy odhalili.

Produkty, u kterých toto podivné chování uživatelů nastalo, obsahovaly barevné varianty, avšak v galerii produktu byla fotografie pouze jediné varianty. Takže uživatelé, kteří si z výběrového boxu variant vybrali například bílou variantu produktu, měli v košíku a v celé rekapitulaci objednávky stále fotografii produktu v černé variantě. Tato relativní drobnost však uživatele tolik mátla a budila v nich nedůvěru, zda obdrží opravdu požadované zboží, že e-shop nakonec opustili.

Díky tomuto zjištění jsme do projektu zavedli možnost přiřazovat fotografii každé konkrétní variantě produktu a od té doby jsme se během dalšího testování s podobnou anomálií nesetkali.

Výhody single user trackování

  • Testování projektu na základě sledování velkého množství uživatelů
  • Nízké náklady na získání dat
  • Prezentace rozlišení zobrazovače (lepší vcítění se do uživatele)

Nevýhody single user trackování

  • Někdy složitá interpretace výsledků (opustil uživatel web kvůli špatné navigaci, něco ho vyrušilo nebo mu přijde produkt moc drahý?)
  • Časově náročné shlédnutí adekvátního počtu nahraných videí

V Shockworks se vždy snažíme vytvářet co nejlepší projekty a především nejlepší zážitky z nakupování všem zákazníkům, kteří nakupují na e-shopech právě od nás. Díky Single User Tracking testování můžeme projekty zase posunovat někam dál a být napřed před konkurencí.

Kamil Hamerník

Author Kamil Hamerník

Kamil řídí a organizuje práci lidí, kteří vytvářejí fungující projekty. Podílí se na optimalizaci vnitrofiremních procesů a velké množství času také věnuje našim klientům v rámci prezentací a konzultací.

More posts by Kamil Hamerník