Termín UX se stává stále populárnějším a za posledních pár let se masivně rozšířil i v České Republice. UX (User Experience) se do češtiny překládá jako Uživatelský prožitek. Tato disciplína se zabývá použitelností všech typů produktů. Mnoho lidí ale může mít tento termín spojený s informačními technologiemi, webovými stránkami a aplikacemi pro mobilní telefony, protože právě v souvislosti s těmito obory lze termín UX často zaslechnout. Jde však o velmi komplexní disciplínu, kterou se vám dnes pokusím velmi jednoduše představit.

UX design naleznete všude

Cílem UX je udělat jakýkoli produkt co nejlépe použitelným. Docílit toho, aby lidé chápali jaký předmět drží v ruce, jaký je jeho účel a co se s tímto předmětem dá dělat. Donald Norman, který je považován za zakladatele User Experience, popisoval problémy použitelnosti například na problémech při otevírání různých typů dveří. Jedním z hlavních principů použitelnosti je rozpoznávání možností interakce. U dveří bychom například měli rozpoznat, že se opravdu jedná o dveře, dále na jaké straně se otevírají a jestli jdou otevřít dovnitř nebo ven. Vzpomeňte si například na cedulky „tlačit“ a „táhnout“ na každém druhém obchodě. V ideálním případě by tyto cedulky neměly být vůbec potřeba, kdyby člověk na první pohled rozpoznal, kam se dveře otevírají. Dále můžeme přemýšlet nad klikami, madly, otočnými knoflíky, tíhou dveří a podobně.

doors

Příklady vnímaných možností manipulace s dveřmi
(zdroj obrázku: http://www.sourcebits.com/#!/blog/article/7-deadly-sins-of-mobile-app-design)

Ux design a počítače

Principy vnímání možností interakce se postupně přenesly z prvků reálného světa i do virtuálního. Tlačítka byla podobná skutečným tlačítkům, vypínač funkcí kopíroval vzhled skutečného vypínače, na kterém bylo vidět, jestli je v poloze vypnuto nebo zapnuto, posuvník se mohl pohybovat jen ve své kolejnici a dala se jím nastavit konkrétní hodnota. Toto vizuální kopírování reálných prvků pomáhalo uživatelům, jelikož dokázali prvky rozpoznat a tím pádem odhalili i způsob interakce. Vymýšlejí se stále nové způsoby interakce s počítači. Úloha UX designu ale zůstává stále stejná ˜˜– co nejvíce zjednodušit a zintuitivnit způsob veškerého ovládání.

Zásadním problémem je, jakým způsobem vizualizovat obrovské množství informací, které počítače dokáží zpracovat. UX designéři se snaží poskytnout lidem data přehledně, ukázal jim jen takové množství informací, které vdanou chvíli musí vidět a poskytnout jim takovou možnost manipulace s daty, jakou právě potřebují.

Obrázek vlevo ukazuje některé ze základních typů vnímaných možností,
obrázek vpravo je příkladem prvků uživatelského rozhraní, které vychází ze zažitých prvků reálného světa.
(zdoj obrázku: http://www.doctordisruption.com/design/principles-of-design-51-affordance/)

Základ kvalitního e-shopu

UX design je opravdu základem, na kterém se staví celý e-shop. Je to vlastně kostra na kterou grafik navrhne obal a kodér celý e-shop oživí funkcionalitou. UX definuje co zákazník uvidí na hlavní stránce, jakým způsobem budou uspořádány kategorie produktů a jak budou prezentovány a jakým způsobem se z nich bude dát vybírat. Zabývá se logikou procházení stránek, vybírá funkce, které zákazníci mohou potřebovat a umisťuje ovládací prvky na vhodná místa. UX design by měl být tvořen vždy pro konkrétní skupinu zákazníků, řídit se potřebami podnikatele a zohledňovat technické parametry.


Každý e-shop včetně UX designu v Shockworks vytváříme na míru konkrétnímu zákazníkovi a návštěvníkům, kteří budou na jeho e-shop přicházet.

 

Lenka Plháková

Author Lenka Plháková

Vytváří grafiku webových stránek a věnuje se UX designu. Jejím posláním je tvořit uživatelsky přívětivé a zároveň vizuálně působivé prostředí e-shopů.

More posts by Lenka Plháková