V březnu jsme se již po několikáté účastnili pravidelné minikonference s názvem Frontendisti. Nyní však se dvěma malými změnami. Kromě nových prostor – přednášky se konaly ve společnosti Kentico software – nás totiž organizátoři oslovili s požadavkem, abychom se konference účastnili jakožto speakři.

j.opavsky

Ján Opavský

Kód pod kontrolou

Nabídkou jsme nepohrdli. Po intenzivních debatách, o čem bychom mohli přednášet, jsme se rozhodli,  že publiku prozradíme naše postupy, kterými předcházíme chybovosti kódu. Prezentace se ujal kolega Ján Opavský.

Ve zkratce šlo primárně o představení smluvených standardů, kterými udržujeme kód čitelný a přehledný. Smluvené konvence slouží nejen pro přehlednost, ale i udržitelnost a znovupoužitelnost kódu. Přes všechnu snahu udržet kód pod kontrolou se však může s dnešními možnostmi automatizovaných skriptů a nástrojů pro usnadnění zápisů stát chyba vlivem nevhodného užití nástroje. Proto je vhodné kontrolovat kvalitu kódu nejen po sobě, ale také po našich automatech.

Prezentace byla složena ze 4 okruhů:

  • Proč a jakým způsobem udržovat pořádek v kódu frontendu
  • Řešení problémů, které vznikají vlivem nepřehlednosti kódu
  • Usnadnění práce používáním automatizovaných skriptů
  • Kontrola výstupů těchto skriptů

Naši prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Michal Horáček

Author Michal Horáček

Michal je webdevoleper v týmu Shockworks již od raných začátků. Má rád kooperaci v týmu a vyhledávání moderních přístupů k tvorbě webových aplikací.

More posts by Michal Horáček