Při analýze konkurence našich klientů jsme často řešili problém, že jsme dostatečně dobře nemohli zhodnotit marketingovou komunikaci a úspěšnost konkurenčních projektů, což nám prakticky bránilo v čerpání inspirace u těch úspěšných, díky kterým bychom nemuseli znovu vynalézat kolo. Když jsem před rokem začal koketovat s nástrojem SimilarWeb, bral jsem data, která mi nástroj poskytl, jako daná – vypadala totiž celkem smysluplně. Po určité době ve mně však začala hlodat myšlenka, jak moc se statistiky SimilarWebu blíží reálným datům, která jsou nám bohužel zapovězená.

Jak to vlastně začalo?

Avšak po pořádku. SimilarWeb pochází z dílny izraelského týmu, který vyprodukoval několik rozšíření prohlížečů jako např. SimilarSites, díky kterým bylo možné nasbírat dostatek dat pro vytvoření vlastního komplexního analytického nástroje – SimilarWebu. Po dlouhé nadvládě Alexa měl SimilarWeb vysoké ambice na sesazení Alexy z pomyslného trůnu, kterého chtěl dosáhnout přehlednějším reportováním dat a rozšířením o funkce, které Alexa nenabízel.

Je SimilarWeb přesný?

Rozhodl jsem se konfrontovat data SimilarWebu s nasbíranými daty z Google Analytics, abych zjistil, zda měsíční investice do profesionální verze tohoto nástroje přináší smysluplná data nebo zda měsíčně ušetřím 99 dolarů, které mohu investovat lépe a efektivněji. Pro toto srovnání jsem vybral 8 projektů, které se liší návštěvností, charakterem i zdroji, ze kterých návštěvnost pochází (jedná se o menší projekty s měsíční návštěvností v tisících až desetitisících). Jelikož se přesnost dat lišila napříč jednotlivými funkcemi SimilarWebu, rozhodl jsem se, že vám zde popíšu užitečnost funkcí s dodatkem o přesnosti dat na základě provedené analýzy.

Návštěvnost

První ukazatel, na který si pravděpodobně vzpomeneme, chceme-li analyzovat úspěšnost našich konkurentů, je návštěvnost. Pro komparaci dat ze SimilarWebu a Google Analytics jsem zvolil tříměsíční období. Příjemně mě překvapilo, že množství zaznamenaných návštěv se výrazně nelišilo. U 5 z 8 analyzovaných projektů nebyl zaznamenán vyšší rozdíl v návštěvnosti než 25 %. Nejnižší rozdíl byl 1,07 % u projektu s tříměsíční návštěvností 130 000 návštěv. Nejvyšší u malého e-shopu s návštěvností 10 000 návštěv za 3 měsíce – zde byl rozdíl více než 100 % (je však nutné brát do úvahy, že SimilarWeb návštěvnost zaokrouhluje – v našem případě na pětitisíce).

traffic

Zdroj: Similarweb.com

Zdroje

SimilarWeb kromě celkové návštěvnosti projektu poskytuje i procentuální rozložení návštěvnosti napříč zdroji. U většiny projektů jsou výsledky poměrně přesné, ovšem vyskytují se tu i velmi vysoké odchylky. Pro základní zhodnocení zdrojů návštěvnosti konkurentů je však statistika relativně dostačující. Co ovšem na nástroji oceňuji, je možnost zobrazení konkrétních umístění a metrik souvisejících se zdroji.

sources

Zdroj: Similarweb.com

Kdo na projekt odkazuje?

V sekci odkazujících stránek se tak můžeme dozvědět, jakou část návštěvnosti tvoří konkrétní odkazující stránky – zbožové srovnávače, diskusní fóra, blogy, affiliate weby a další. Při návrhu propagace projektu nám tato možnost usnadní nalezení vhodných médií pro efektivní oslovení cílového publika. Data ze SimilarWeb a Google Analytics se velmi dobře kryjí a považuji je za užitečné.

refferal

Zdroj: Similarweb.com

Jak projekt návštěvníci vyhledávají?

V rámci sekce Vyhledávání můžete zjistit vyhledávací dotazy, které návštěvníci zadávají, než se dostanou na daný projekt. Užitečná je možnost odfiltrování brandových výrazů nebo grafické značení poměru dotazů z placeného a neplaceného vyhledávání. Nechybí také procentuální vyjádření dotazů v SERPu a v Google Images.

search

Zdroj: Similarweb.com

Je projekt sociálně aktivní?

Nedílnou součástí návštěvnosti projektů jsou v poslední době sociální média. Díky SimilarWebu můžete zjistit, jaké sociální sítě přivádějí projektům návštěvnost a jaké v tomto ohledu vyjdou naprázdno a v neposlední řadě také jaké příspěvky lákají pozornost a jaké ne.

facebook

Zdroj: Similarweb.com

Kde se projekt vizuálně prezentuje?

Jaký poměr návštěvnosti pochází z display reklamy a na jakých webech se projekt propaguje? I na tuto otázku se vám SimilarWeb snaží nalézt relevantní odpověď. Online marketéři se mohou inspirovat i grafickými návrhy bannerů (ty jsou však dostupné pouze u větších projektů).

display

images

Zdroj: Similarweb.com

Kdo je můj konkurent?

SimilarWeb Vám může pomoci i s analýzou konkurence projektu, kdy naleznete konkurenty, o kterých jste třeba ani neslyšeli nebo jste jim nevěnovali pozornost. Konkurenty můžete v rámci rozhraní SimilarWebu zanalyzovat nebo i porovnat se svým nebo dalšími konkurenčními projekty.

competitors

Zdroj: Similarweb.com

Závěrem

Nástroj SimilarWeb je v jistých ohledech užitečným společníkem při analýze konkurence nebo návrhu propagace projektu. Přestože data, která poskytuje, nelze brát dogmaticky a nelze jim 100% věřit, doporučuji jej každému majiteli e-shopu nebo e-commerce projektu, který si chce zjistit více o konkurenci či projektech, s nimiž chce spolupracovat nebo jinak operovat (zjištění návštěvnosti projektů, kde chcete inzerovat apod.).

Kdo by si chtěl nástroj vyzkoušet předtím, než peněženku ochudí o nemalou porci dolarů, odkazuji na bezplatnou verzi, která nabízí omezené funkce, nebo na demo, kde si na projektu amazon.com může vyzkoušet i pokročilé funkce.

V Shockworks se neustále snažíme sledovat nejnovější užitečné nástroje z oblasti webové analytiky, reportování a optimalizace výkonnosti. Tyto nástroje nám pomáhají poskytovat klientům důležitá data, která je provází od prvotních situačních analýz přes optimalizaci výkonnosti kampaní a konverzního poměru až po závěrečné reportování úspěšnosti jejich businessu.

Filip Šulák

Author Filip Šulák

More posts by Filip Šulák