Udržování bilance reklamních účtů typu Google Adwords, Sklik, Zbozi.cz, Firmy.cz a dalších může být často časově náročné, pokud kredit dobíjíte např. každý měsíc nebo ještě častěji. Zároveň může docházet k situacím, kdy určitý čas neinzerujete jen proto, že jste zapomněli dobít kredit. Taková situace může podstatným způsobem zahýbat s vaší strategií a zhatit vaše snažení na akvizici zákazníků (např. nemůžete remarketingem oslovit zákazníka, který měl o vaše produkty zájem a tím pádem jste utopili náklady na první fázi akvizice). Pokud máte s marketingovým konzultantem jasně definované rozpočty na jednotlivé služby a kredit dobíjíte každý měsíc ve stejné hodnotě, lze nabíjení kreditu zautomatizovat. Jak?

Automatické platby Google Adwords

V reklamním systému Google Adwords si hned při registraci účtu nastavujete formu úhrad kreditu – můžete si zvolit systém manuálních plateb nebo automatických plateb. Většina klientů volí systém manuálních plateb, protože o automatických platbách nemají dostatek informací či se této formy z nějakého důvodu obává. Systém automatických plateb se však příliš neliší od systému manuálních plateb a pokud je správně nastaven rozpočet, ušetří vám tato funkce mnoho času, který můžete investovat do efektivnějších aktivit.

Pokud jste o změně na automatický systém plateb uvažovali, ale narazili jste na to, že vám administrace systému tuhle možnost neumožňuje, nevzdávejte se. Z manuálního systému na automatický můžete jednoduše přejít jedním požadavkem na podporu Adwords, která vám systém změní.

A jak vlastně systém automatických plateb funguje? Na rozdíl od manuálního dobíjení, kdy se kredit čerpá z již nabité částky a bilance je tedy vždy pozitivní, v automatickém systému se reklamní náklady účtují na vrub vašeho Adwords účtu a vzniklé náklady se poté hradí formou inkasa z vašeho předvoleného účtu, a to buď každý měsíc nebo jakmile náklady dosáhnou fakturačního limitu (nastavená částka, která spustí fakturaci).

Automatické platby Seznam služeb

Dobíjení kreditů služeb provozovaných Seznamem se uskutečňuje přes Klientskou zónu (dříve Seznam Peněženku), kdy každou službu platíte zvlášť a každá služba má tudíž vlastní bilanci. Pokud využíváte dokonce několik služeb Seznamu, může dobíjení kreditů trvat i několik desítek minut měsíčně. Přitom stačí nastavit si vlastní pravidla pro dobíjení v sekci Nastavení –> Snadné platby kartou. Zde si můžete nastavit pravidlo pro dobíjení každé služby zvlášť, a to i s možností vytvořit si omezení na maximální týdenní útratu do Seznam služeb.

Pravidlo vypadá v praxi následovně: Při poklesu kreditu pod 100 Kč s DPH dobít automaticky 1 000 Kč s DPH na službu Sklik.  Stejně tak si můžete nastavit pravidlo pro Firmy.cz, Zbozi.cz, Sreality.cz či Sdovolena.cz. Měnit přitom můžete hodnoty zvýrazněné v příkladu kurzívou.

Pokud jste s manuálním dobíjením spokojeni a máte větší pocit jistoty, nastavte si alespoň e-mailová upozornění na pokles kreditu, která mohou zabránit tomu, že určitý čas nebudete inzerovat, protože jste kredit omylem zapomněli nabít. Zasílání upozornění si můžete nastavit v Klientské zóně v sekci Nastavení –> Pokles kreditu.

Filip Šulák

Author Filip Šulák

More posts by Filip Šulák