Provozujete e-shop, dodáváte zboží v tuzemsku, ale chtěli byste z tuzemska dodávat i k sousedům do EU? A proč ne? V tomto článku vám přinášíme základní přehled o tom, na co si při této expanzi dát pozor. Obzvlášť pak, abyste odvedli DPH ve správné výši a ve správné zemi.

lächelnde junge frau trägt eine stapel akten auf dem kopf und lächelt

Fáze 0 – Příprava

Zjistíme sazby DPH, které jsou v jiných členských státech EU a zjistíme limity pro zasílání zboží do EU. Tyto limity je nutné pečlivě hlídat. Jejich překročení znamená povinnost registrovat se v daném členském státě k DPH. Základní sazby DPH a limity pro povinnou registraci pro vybrané státy uvádí následující tabulka:

Stát Základní sazba DPH Limit pro registraci
Maďarsko 27 % 35 000 EUR
Německo 19 % 100 000 EUR
Polsko 23 % 160 000 PLN
Rakousko 20 % 35 000 EUR
Rumunsko 24 % 118 000 RON
Slovensko 20 % 35 000 EUR

Do limitu pro registraci se započítává dodání zboží pro neplátce. Dodáváte-li pro plátce DPH, bude zdanění probíhat vždy v režimu reverse charge a tato plnění se do limitu nezapočítávají.   

alfax_3Fáze 1 – První dodávky do EU

S prvními objednávkami přichází nejen radost, ale také řada účetních otázek. Není to ale tak složité. Jste na začátku, jste registrováni k DPH pouze v České republice, tzn. vždy budete postupovat podle českého zákona o DPH. Základem pro správné vyčíslení daně je správné určení místa uskutečnění zdanitelného plnění.

Situace A – Vaším odběratelem je také plátce DPH.

Tuto informaci lehce ověříte po zadání daňového identifikačního čísla odběratele na stránkách Evropské komise. Doporučujeme si výsledek ověření uložit ve formátu pdf, pak tuto informaci platnou k aktuálnímu datu můžete v případě potřeby kdykoliv zpětně dohledat.

Při dodání plátci uplatníte režim přenesení daňové povinnosti, protože místem uskutečnění zdanitelného plnění je sídlo vašeho odběratele. Dodáte mu tedy zboží bez DPH, plnění vykážete na řádku číslo 20 přiznání k DPH a zaznamenáte v souhrnném hlášení. Do kontrolního hlášení se tato transakce nepromítne. Informaci o tom, že plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti uvedete na daňovém dokladu.

Situace B – Vaším odběratelem je osoba, která není plátcem DPH.

V případě dodání zboží neplátci DPH a odesílání zboží z České republiky, je místem plnění tuzemsko. Proto plnění uvedete do řádku 1(2)  přiznání k DPH jako standardní tuzemské plnění s platnou českou sazbou DPH.  Toto plnění se také promítne na řádek A5 kontrolního hlášení. Do souhrnného hlášení se toto plnění nepromítne.  

Fáze 2 – Registrace v EU

Překročili jste limit pro registraci v jiném členském státě EU, nebo se chcete registrovat dobrovolně. Od okamžiku, kdy máte platnou registraci k DPH v jiném členském státě, vás čeká kromě podávání českého přiznání k DPH také podávání přiznání ve státě, kde jste registrováni. Zatímco u dodávek pro plátce DPH se pro vás nic nemění, dodávky pro neplátce se promítnou do obou přiznání. Situaci vám opět přiblížíme na jednoduchém příkladu.

Situace A: Plátce je registrován k DPH v České republice a Polsku a dodává zboží z České republiky plátci se sídlem v Polsku.

Plnění vykážete zcela shodně jako před registraci k DPH v Polsku. Jedná se stále o režim přenesení daňové povinnosti, plnění vykážete na řádek 20 přiznání k DPH a uvedete v souhrnném hlášení.

Situace B: Plátce je registrován k DPH v České republice a Polsku a dodává zboží z České republiky neplátci v Polsku.

České přiznání k DPH – plnění vykážete na řádku 24 (zasílání zboží). Nebude uvedeno ani v kontrolním ani v souhrnném hlášení.

Polské přiznání k DPH – plnění bude zahrnuto v přiznání k DPH v Polsku, tzn. bude zatíženo polskou sazbou DPH (základní polská sazba DPH je 23 %).

mapa_expanze (1)do clanku

Přejeme vám, ať se objednávky jen hrnou a přechod z Fáze 0 do Fáze 2 proběhne dle vašich představ. Na začátku jsou vaše představy, chuť a odvaha. To často stačí, abyste to dotáhli až k radosti z toho, že se to nakonec podařilo.

Nové jazykové mutace vašich stránek a cílený marketing na zahraničních srovnávačích jsou to pravé, co pro pořádnou expanzi potřebujete. Máme s tím už fůru zkušeností, takže vám se vším moc rádi pomůžeme, stačí se jen ozvat.  

Zajímají vás další informace o tom, jak je to s výší DPH v jiných zemích EU?

Linda Malá

Author Linda Malá

More posts by Linda Malá