Všechny naše e-shopy jsou provozovány s využitím e-commerce systému Alfax. Tento systém neustále vyvíjíme, aby odpovídal všem požadavkům, které jsou na něj neustále kladeny. Rádi bychom vám touto formou umožnili nahlédnout „pod pokličku“ a zjistit, jak vývoj takového systému vypadá.

Sběr požadavků

Na prvním místě v rámci vývoje Alfaxu je sběr požadavků. Náš vývojový tým tyto požadavky získává od klientů pomocí e-mailových zpráv na podpora@shockworks.cz, a také od svých kolegů z jiných oddělení, kteří Alfax také používají. Nejen klienti a Shockworkeři z jiných oddělení ale i samotný vývojový tým vytváří požadavky na nové funkce, které je potřeba vytvořit.

Analýza

Každý přijatý požadavek musí být správně pochopen a je potřeba prozkoumat všechny oblasti, kterých se týká. Proto nastupuje druhá fáze vývoje a tou je analýza. V rámci ní ověřujeme, zda nemůže vzniknout problém se zpětnou kompatibilitou – tj. zda se nezmění chování jiných již používaných funkcí. Také se zaměřujeme na přesnou definici požadavku a případné změny zadání. Můžeme totiž požadavek rozšířit tak,  aby odpovídal potřebám všech našich klientů nebo v krajním případě vymyslet alternativní řešení k danému požadavku.

Po analýze nám vznikne konkrétní návrh, jak úpravu provést a požadavek tak vyřešit.

clanek-2015-min

Plánování

Poté, co je u požadavku hotová analýza, je možné jej naplánovat. Odhadujeme náročnost úpravy, rozhodujeme, kteří členové týmu se na něm budou podílet a stanovujeme období, kdy se požadavku budeme věnovat a kdy bude termín vydání.

Dokud není tato fáze hotová, nemůžeme slíbit žádný termín úpravy a ani to, zda úpravu budeme provádět nebo ne.

Realizace

Až nyní dochází k reálné tvorbě nových funkcí či úprav těch stávajících. Všechny úpravy v Alfaxu provádíme na vývojových projektech na lokálním serveru, aby byly vývojové verze odděleny od produkčních verzí (tj. těch, které navštěvují reální zákazníci).

Testování a vydání

Testování je jedna z nejdůležitějších fází procesu vývoje. Každou úpravu v Alfaxu kontroluje jiný programátor než ten, který úpravu provedl. To zajistí jiný pohled na danou problematiku a větší šanci odhalení případných chyb. Tento druh testování provádíme na testovacích verzích našich e-shopů. Ty jsou už na stejném serveru jako produkční verze, aby testování probíhalo ve stejném prostředí. Jakmile je úprava takto otestována, tak se označí, že je připravena k vydání.

Zároveň se může vydat hned několik úprav a proto se nejdříve musí sloučit dohromady. To tvoří novou verzi systému Alfax. Novou verzi před vydáním znovu testujeme, abychom si ověřili, že nové úpravy si navzájem neodporují. Poté už nic nebrání vydání nové verze.

Od nedávna vydáváme nové verze častěji ovšem s menším počtem úprav, což nám celý proces testování a vydávání ulehčuje a snižuje riziko chyb na minimum. Nevydáváme tedy mnoho úprav v jedné verzi např. jednou měsíčně, ale místo toho v průběhu celého měsíce vydáváme menší verze třeba i dvakrát týdně.

Jakmile je nějaká úprava vydána, kontaktujeme toho, kdo nám požadavek na začátku zaslal a informujeme klienty prostřednictvím článku na našem blogu. U složitějších úprav, také tvoříme technický popis, aby kolegové znali podstatu úpravy detailněji.

Michal Benda

Author Michal Benda

More posts by Michal Benda