My designéři se často dostáváme do situace, kdy nám klient dostatečně nepopíše projekt, který chce zpracovat, případně se rozhodne zadání v průběhu prací upravit. Následkem bývá nespokojenost klienta s výstupem a přečerpání předem stanoveného času ze strany designéra. Na to se samozřejmě automaticky navazuje oddálení termínu odevzdávky. Nejhorším případem je zadání typu „Nějak to udělejte“ nebo „Nechám to na vás“. Chyba je v případě přijetí takovéto zakázky u grafika. S takovým všeobecným zadáním totiž můžeme vytvořit cokoliv a z praxe mohu potvrdit, že klient bude z 90 % s výstupem nespokojený. Jakým způsobem tedy zadávat designérovi projekty?

Co potřebujeme vědět?

Pro designéry je v první řadě důležité seznámit se s klientem a získat co nejvíce informací o jeho projektu. Od klienta je potřebujeme grafický manuál, ve kterém by měla být popsána veškerá vizuální komunikace, kterou se jeho společnost prezentuje navenek. Pokud klient grafický manuál zpracován nemá, je vhodné mu jej doporučit a upozornit na výhody, které to obnáší. Manuál především ušetří práci všem designérům, kteří pro klienta budou v budoucnu zpracovávat zakázky. Navíc se jednotná linie vizuálního stylu dodrží i v budoucnu.

Základem je vědět, co budeme vytvářet a v jakém formátu. Může se jednat o leták, plakát, billboard, skládaný leták apod. Důležitým aspektem je cílová skupina. Bude rozdíl vytvářet plakát pro osoby ve věku 16–21 let a 60 a více let. Měli bychom vědět, jestli bude grafická práce prezentována offline nebo online. Neméně podstatnou informací je i náklad, v jakém bude např. leták tisknut. Proč zrovna náklad? Při tisku ve velkém nákladu se totiž využívají přímé barvy, které dosahují u některých barev mnohem sytějších odstínů a výsledný leták může být mnohem zajímavější.

V neposlední řadě je důležitým prvkem zadání také finální text po korektuře. Nutností je dodání kvalitních podkladových materiálů (značka ve vektorovém formátu, fotografie a jakékoliv obrázky ve vysokém rozlišení, apod.).

Mnoho klientů má stejný cíl, a sice udělat za málo peněz velkou parádu. Držet se takové mantry je dnes ale více na škodu než na užitek. Existuje totiž kvantum tiskových technologií, které mohou design za příplatek několika stovek zatraktivnit a odlišit od konkurence. Příkladem může být UV lak nebo použití kvalitnějšího papíru a následné laminace.

clanek-blog2

Obr.1: Vizualizace použití UV laku

Krátké shrnutí nejdůležitějších informací, které designér od klienta potřebuje:

  • seznámení se s klientem a jeho záměrem
  • informace o dosud využívaném vizuálním stylu (značka, barvy, písmo), ideálně grafický manuál
  • formát a prostředí, ve kterém bude práce prezentována
  • velikost nákladu
  • cílová skupina
  • finální texty
  • dodání podkladů (značka ve vektorovém formátu, fotografie a další)

Po shlédnutí zadání by designér měl mít jasnou představu, co má vytvořit. Pokud tomu tak není, je na něm klienta kontaktovat, konzultovat s ním zadání, případně nabídnout lepší řešení a možnosti jak zatraktivnit práci pomocí nových technologií.

Proč dodávat a pracovat s finálními texty?

U mnoha projektů se nám stává, že po odevzdání se práce klientovi líbí, je spokojený, ale po pár hodinách chce změnit text. V zásadě to takový problém nebývá a jediným následkem je zvýšení časové dotace na zpracování projektu. V jiných případech je ale design tak pevně propojen s textem, že jakákoliv textová úprava dokáže kompletně rozbít kompozici. Následně je nutno celý návrh předělat. Pokud v těchto případech oznámíme klientovi, že je potřeba navýšit kalkulaci kvůli změně návrhu, vzniká z toho konflikt zájmů. Klient totiž vnímá proces tvorby designu jako triviální, ale neví, že designér musí kompozici předělat a logicky znovu uspořádat. Toto se pak samozřejmě projeví na časovém trvání celé práce.

Často se používají alternativní texty typu „Lorem ipsum dolor…“. I když se to ale zdá být elegantní možností, problém to neřeší. Designér by měl totiž ideálně pracovat s finálním textem, který bude použitý ve finálním návrhu. Proto je nejvhodnější tuto variantu vyloučit.

Je potřeba také zdůraznit, že méně je někdy více. Toto pravidlo neplatí pouze u grafických návrhů, ale i při práci s textem. Mnoho zadání obsahuje „hromadu“ textu, který je potřeba napasovat na co nejmenší plochu kvůli úspoře. Přitom obsah takového rozsahu v letácích nikdo nečte. Lidé nemají čas, a proto je důležité je zaujmout rychle a úderně. Řešením je shrnout dlouhé texty do pár vět/slov a odkázat je na místo, kde se dozví více informací.

clanek-blog

Obr. 2: Ukázka změny jednoho slova, která má vliv na celou kompozici

Nechte si poradit

Je těžké podívat se na věc očima jiných lidí. Především pokud vám na svém projektu záleží a chcete, aby byl úspěšný. V případě spolupráce s designérem ale doporučuji zachovat si otevřenou mysl, komunikovat a držet se mantinelů zadání opsaných v tomto článku. Pokud se vám totiž designér snaží poradit, myslí to dobře. Koneckonců úspěch vašeho projektu je i jeho vizitkou.

Martin Holata

Author Martin Holata

Identity & Graphic Design

More posts by Martin Holata