Chybám se chce vyhnout asi každý. Nicméně i při největším soustředění se může stát, že se do výstupu Vaší práce “vloudí chybička”. Výsledkem pak může být řada nedostatků, které nemusí být v projektu na první pohled vždy viditelné. Z tohoto důvodu jsme u nás v Shockworks zavedli systém kontrol výstupů práce, který nám pomáhá udržovat standard kvalitních výsledků a bezchybných výstupů práce. V tomto článku se chci s Vámi o tento jednoduchý systém kontroly podělit.

Co a jak kontrolovat?

Jak to už bývá u každého procesu tvorby, i během vytváření našeho systému jsme narazili na řadu otázek, problémů a rozdílných názorů. Kdy a jakým způsobem je potřeba práci kontrolovat? Kde přesně se nachází hranice mezi samozřejmostí zpracování určitých úkolů a nahlížením na ně jako na věci navíc?

Tyto a další otázky nás inspirovaly k vytvoření následujících postupů. Celý kontrolní proces jsme rozdělili dle časové postupnosti a vytvořili seznam bodů s pracovními názvy Hosting, Deployment, Testování, Spouštění a Aftercare. V následujících odstavcích Vám tyto fáze postupně představím.

Hosting

V první části probíhá analýza aktuálního stavu projektu. Věnujeme se například průzkumu toho, zda je pro webovou prezentaci zajištěno parkování domény ve všech možných textových verzích názvu projektu (s pomlčkou, bez pomlčky atd.). V případě hostování potřebných domén u cizích hostingových služeb řešíme jejich převod pod naši správu. V tomto bodě se dále zabýváme založením patřičných e-mailových adres a následnému zaslání přístupových údajů našim klientům.

Všechny tyto informace a postupy jsou nesmírně důležité. Díky našemu kontrolnímu systému se ale o jejich zpracování můžeme snadno a rychle přesvědčit.

Deployment

Největší prostor pro kontrolu nabízí právě samotná realizace projektu, tedy jeho deployment. Ať už se jedná o větší nebo menší webovou prezentaci, každá z nich obsahuje řadu opakujících se procesů, na které je nutné vždy myslet a neopomenout jejich zpracování. Preciznost odvedené práce je nejviditelnější v detailech. A právě ty jsou pro nás v Shockworks jednou z nejdůležitějších priorit.

Při deploymentu vzniká velké množství různorodých pohledů na obsah či formu projektu. Kvantum bodů kontroly vývoje jsme si tedy dále logicky rozdělili. Ve fázi deploymentu tedy provádíme například kontrolu validního kódu, zajištění překladů všech podstránek či výpis chybových stránek. Pro hladký chod dále kontrolujeme provádění minifikace a propojování scriptové i stylopisové úrovně webu či cachování možných bloků kódu. V neposledním řadě proběhne celková kontrola performance, tedy rychlosti načítání potřebných dat. Poslední vlastnost ocení zejména návštěvníci, kteří na e-shop přichází z mobilních zařízení.

Testování

Ve fázi testování webových stránek e-shopu se věnujeme zejména přípravám obchodu pro případné zpracování prvních objednávek. Patří sem například kontrola stavových e-mailů nebo nastavení číselných řad objednávek pro přehledné propojení s účetnictvím. Mimo to zde dochází k posledním úpravám před ostrým spouštěním projektu. To zahrnuje zejména kontrolu zobrazení webu na všech zařízeních umožňujících přístup k danému projektu.

Spouštění

Tento bod zahrnuje poslední kontroly před ostrým spuštěním projektu. Nachází se zde tedy nejmenší procento bodů kontroly. A proč? V této části projektu totiž máme díky předcházejícím fázím kontroly jistotu, že je vše již správně zpracováno a nastaveno.

Aftercare

V poslední fázi našeho kontrolního systému je projekt prozkoumán ve všech svých aspektech. Je tedy možné ho spustit naostro s vědomím, že případné chyby, které se mohli v projektu vyskytnout, byly eliminovány. Zde přichází na řadu prostor pro možná vylepšení a sběr dalších podnětů pro úpravy. To se děje například pomocí tzv. A/B testování či jiných ověřených postupů.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že univerzální systém kontroly, který by se dal použít pro každý projekt, neexistuje. Každý e-shop je ve své podstatě jiný a originální, a vyžaduje si své vlastní postupy. U nás v Shockworks však máme jasno v tom, co je pro tvorbu projektů opravdu důležité. Pro tvorbu kontrolního systému jsme proto vybrali body, které jsou společné pro vícero projektů a vytváříme z nich standard pro tvorbu funkčního a úspěšného e-shopu.

 

 

Michal Horáček

Author Michal Horáček

Michal je webdevoleper v týmu Shockworks již od raných začátků. Má rád kooperaci v týmu a vyhledávání moderních přístupů k tvorbě webových aplikací.

More posts by Michal Horáček