Pro doplnění plného spektra informací o daném produktu jsme pro vás doplnili do tabulky produktu nový údaj, a sice nákupní cenu. Pomocí ní tak budete mít lepší přehled o tom, kolik jste prodejem daného produktu v konečném důsledku získali.

Michal Benda

Author Michal Benda

More posts by Michal Benda