Během spolupráce s týmem, který tvoří nový nebo optimalizuje stávající projekt se určitě často setkáte s termíny, které pro Vás nebudou srozumitelné. Zvláště pak User Experience designeři rádi používají v branži zavedené termíny a názvy metod, které během jednání s nimi můžete slyšet poprvé v životě.

„V rámci uživatelského testování jsme hodnotili responzivní prototypy a potřebujeme více zvýraznit call to action…“

Můj článek Vám pomůže se v těchto termínech lépe zorientovat. Na spolupráci s UX designerem se tak díky němu budete moci dobře připravit a pochopit jeho práci a přínosy pro Váš projekt.

 

A

A/B Testing

Metoda, která má za cíl navyšovat konverzní poměry. Skupině uživatelů se zobrazí web ve stavu A, zatím co jiné skupině se ve stejný okamžik zobrazí web ve stavu B. Ten je oproti verzi A mírně upravený (změna barvy tlačítka, jiná ikona a podobně). Po určité době se vyhodnotí, která z verzí má vyšší konverzní poměr a tato verze pak „vítězí“.


 

B

Brainstorming

Jedná se o velmi populární techniku, díky které se ve skupině diskutujících rodí nápady na dané téma. Technika je založena na skupinovém výkonu. Počítá s tím, že díky podnětům od ostatních lidí ve skupině vymyslí každý jednotlivec víc, než by vymyslel sám.


 

C

Call to Action

Zvláštní element (nejčastěji tlačítko) na stránce, který vybízí uživatele k interakci a k průchodu webem po optimální cestě. Optimální cesta webem totiž vede k cílené konverzi.

Card Sorting

Technika, při které daná skupina lidí vytváří a pojmenovává strukturu webu. Na každou kartu se napíše příslušný název obsahu a skupina má za úkol karty logicky roztřídit a skupinu kartiček pojmenovat.

Content strategy

Plánování, tvorba a management veškerého obsahu, který se týká daného projektu.

Colour Theory

Sbírka standardů a doporučení, které navozují určité emoce, pocity a podobně. Jedná se například o doporučení ohledem barevných schémat pro řízení pozornosti uživatele a podobně.


 

E

Eye Tracking

Technologie, které zaznamenává, na co se uživatel v daný okamžik dívá v rámci projektu. Eye Tracking analyzuje například to, jak uživatel svou pozornost po stránce přesouvá, jak dlouho daný segment pozoruje a podobně.


 

G

Grid

Dvourozměrná struktura vodítek, která umožňuje udržení struktury webových stránek. Využívá se pro zajištění konzistence grafické struktury napříč celým webem. Objektům na webu se přizpůsobuje velikost, aby zapadly do systému vodítek, tedy do gridu. Grafik má vodítka při návrhu designu viditelná, ve finálním projektu jsou však již neviditelná.


 

H

Heat Map Analysis

Heat map analýza se využívá pro zobrazení segmentů webové stránky, které jsou uživateli nejvíce prohlížené a uživatel s nimi nejvíce interaguje.


 

I

Information Architecture

Během tvorby informační architektury dochází ke třídění a pojmenování informací, které budou na webu prezentovány. Cílem je usnadnění vyhledávání relevantních informací vhodnou navigací, prezentací a organizací dat a stránek.


 

M

Mind Map

Mind Map neboli myšlenková mapa je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky indikující vzájemné vztahy a souvislosti. Používá se k učení, řešení problémů a nebo plánování.

Mobile-First Design

Postup, při kterém se projekt navrhuje nejdříve pro nejmenší zařízení, u kterých se očekává, že budou uživatelé web prohlížet. Od tohoto nejmenšího zobrazení se postupně navrhuje pro větší až největší zařízení. Nejprve tedy web navrhneme pro malý mobilní telefon. Postupně pak budeme tvořit verze pro tablety a následně velké monitory.


 

P

Paper Prototyping

Jednoduché náčrtky projektu rukou na papír. Snadno se editují, jsou vhodné k experimentům a postupně tvoří základ pro wireframy nebo prototypy.

Personas

Ukázkové osoby, které reprezentují cílovou skupinu daného projektu. Tvoří se pro lepší pochopení uživatelových cílů, životních situací, jeho limitací nebo tužeb.


 

R

Responsive Web Design

Technologie a techniky pro optimalizaci uživatelského prožitku na různých zařízeních. Slouží na to, aby uživatel měl stejně dobrý zážitek z projektu jak na mobilním telefonu, tak i na notebooku či stolním počítači.


 

S

Single User Tracking

Jednoduchá náhrada za uživatelské testování. Dochází při ní k nahrávání uživatelova pohybu po webu. Nahrává se jeho pohyb kurzorem myši, čas strávený na dané stránce, místa jeho kliknutí a podobně. Více o této metodě naleznete v mém starším článku: Analýza chování uživatelů na vašem e-shopu.

Sitemap

Mapa stránek. Diagram, který prezentuje počet a hierarchii stránek, které jsou na daném projektu umístěny.


 

U

Usability

Zjišťuje, jak jednoduché nebo naopak složité je pro uživatele používat daný web.

User Experience

Do češtiny překládáno jako uživatelský prožitek. Jedná se o studování a optimalizování projektu takovým způsobem, aby byl uživatelův zážitek co nejlepší.

User Testing

Uživatelské testování. Má mnoho podob a nástrojů. Základem je testování a pozorování reálných uživatelů při práci s projektem a následné výsledků vylepšovat daný projekt.


 

W

Web Accessibility

Webová přístupnost. Jedná se o souhrn pravidel, které zaručují optimální přístupnost webu pro všechny uživatele včetně různě handicapovaných uživatelů. V České republice musí dodržovat webovou přístupnost v maximálním měřítku weby státní správy.

Wireframe

Do češtiny překládaný jako Drátěný model. Využívá se k prezentaci řešení nového projektu. Drátěný model definuje rozložení modulů na stránce, funkčnost a obsah bez použití textur, barev nebo grafiky.

 

Můj stručný seznam UX termínů zde končí, ale těchto termínů najdete určitě ještě celou řadu. Pokud narazíte na další, třeba složitější výrazy, určitě vám je rád vysvětlí UX designér, se kterým spolupracujete. Pevně ale věřím, že Vám můj článek dá dobrý základ a pomůže Vám lépe pochopit práci UX designérů. Výsledný projekt tak bude jistě kvalitnější a úspěšnější.

Kamil Hamerník

Author Kamil Hamerník

Kamil řídí a organizuje práci lidí, kteří vytvářejí fungující projekty. Podílí se na optimalizaci vnitrofiremních procesů a velké množství času také věnuje našim klientům v rámci prezentací a konzultací.

More posts by Kamil Hamerník