Nezařazené

Parametry produktů

By 26.5.201413 června, 2018No Comments

Správu parametrů naleznete v sekci Katalog produktů -> Parametry produktů. Zde je tabulka umožňující editaci parametru, jeho přidávání a mazání. Zároveň můžete změnit pořadí parametrů, což se projeví ve výpisu parametrů v detailu produktu na vašem e-shopu (typicky chcete důležité parametry u zboží zobrazit výše než ostatní).

Jak vytvořím nový parametr?

Pro vytvoření nového parametru klikněte na tlačítko Přidat parametr a vyplňte základní údaje:

Název

Název parametru je typicky vypisován v tabulce parametrů v detailu produktu, je jím například Délka, Hmotnost, Počet stěn, apod.

Měrná jednotka

Měrná jednotka označuje jednotku, ve které je veličina – parametr udáván, typicky cm, kg, apod. Tento údaj pak může být automaticky vypisován za název parametru.

Implementační název

Implementační název se využívá v HTML šablonách pro určení parametru, který má být vypsán. Implementační název by neměl obsahovat velká písmena, znaky s háčky a čárkami a nesmí obsahovat mezery (ty je dobré nahrazovat znakem pomlčky). Implementační název je také využíván v nastavení filtračních boxů u kategorií.

Popis

Popisem parametru se myslí textový popis, který uživateli vysvětlí co parametr označuje a jak může hodnotě rozumět.

Typ parametru

V systému Alfax existují dva základní typy parametrů – zadáním hodnoty a výběrový. Typ „zadáním hodnoty“ je vhodný pro parametry, které mají hodnoty, jež se u produktů příliš často neopakují (typicky váha zboží v gramech). Při editaci produktu pak tyto parametry vyplňujete do textového políčka. Typ „výběrový“ je pak vhodný pro často používané hodnoty parametrů, či parametry s jasnou množinou hodnot (například ano, ne). Při přidávání nového parametru, je vždy potřeba provést uložení těchto údajů. Při výběru typu parametru jako „výběrový“ se při další editaci objeví nová pole, umožňující nastavit hodnoty výběrového parametru a pole „Více možností“

Více možností

Pole Více možností je k dispozici vždy pouze k výběrovému typu parametru. Je-li hodnota pole „ano“, při editaci produktu s tímto parametrem budete mít možnost vybrat si více hodnot (například Funkce televizoru, kde vybírám z množiny Full HD, HD Ready, WiFi, apod.). Je-li pole nastaveno na hodnotu „ne“ máte možnost vždy si vybrat jen jednu hodnotu.

Hodnota 1 – X

Do těchto polí můžete vepisovat hodnoty, ze kterých lze poté vybírat při editaci produktu.

Jak přiřadím parametr ke všem produktům na e-shopu?

Chcete-li přiřadit obecný parametr všem kategoriím a potažmo i produktům, využíváte všeobecné parametry (např. barva, pohlaví, délka apod.).

Pro přiřazení všeobecného parametru všem produktům postupujte přes sekce Katalog produktů

-> Všeobecné parametry, kde jednoduše přesunete kurzorem myši parametr z tabulky Položky k výběru do tabulky Vybrané položky. Tento parametr se již bude v administračním systému zobrazovat u každého produktu pod záložkou Parametry (v detailu produktu – Katalog produktů -> Seznam produktů, po rozkliknutí jakéhokoliv produktu).

Jak přiřadím parametr k jednotlivým kategoriím?

Chcete-li přiřadit parametr pouze jedné kategorii a potažmo produktům v této kategorii, využíváte parametry v administraci stromu kategorií.

Pro přiřazení parametru produktům v dané kategorii postupujte přes sekce Katalog produktů

-> Strom kategorií, kde kliknete u příslušné kategorie na ikonu Editovat parametry (ikona papíru, po pravé straně od koše). Zde jednoduše přesunete kurzorem myši parametr z tabulky Položky k výběru do tabulky Vybrané položky. Tento parametr se již bude v administračním systému zobrazovat u každého produktu dané kategorie pod záložkou Parametry (v detailu produktu – Katalog produktů -> Seznam produktů, po rozkliknutí produktu z dané kategorie).

 

Filip Šulák

Author Filip Šulák

More posts by Filip Šulák