Jsou-li boty člověka ukazatelem jeho charakteru, je potom firemní vizuální styl zrcadlem duše společnosti. Vizuální styl, který je důležitou součástí celé Corporate Identity společnosti, by vždy měl co nejlépe charakterizovat firmu. Jednoduše řečeno, už jen na základě barev, písma a dalších grafických prvků, které firma používá, by měl její zákazník poznat, s kým má tu čest. 

Nedávno jsme byli osloveni s prosbou o kodifikaci vizuálního stylu tří investičních společností FDY Capital, Dravus Investment a Inotech Bahn und Industrietechnik SA. Po analýze působení vizuálního stylu společností na okolí jsme se, i přes menší rozpočet, rozhodli provést některé změny, které pomohou společnostem lépe vyjádřit, co je hlavní doménou jejich podnikání.

Podívejte se, jak i malé změny mohou znamenat výraznou změnu v čitelnosti vizuální komunikace firmy.

Případ první: FDY Capital

Společnost FDY Capital se zabývá železniční průmyslovou výrobou a technologiemi. Vycházeli jsme tedy z charakteristických prvků pro tento obor a aplikovali je do vizuálního stylu tak, aby v něm byly snadno čitelné.

V prvním kroku jsme „očistili“ logotyp od přebytečných prvků, čímž je usnadněno jeho použití na tiskových i webových aplikacích. Dále jsme se zaměřili na firemní barvy neboť původní růžová neměla k železničnímu průmyslu žádnou vazbu. Rozhodli jsme se proto o radikální změnu barvy a zvolili oranžovou Pantone 138 C, která symbolizuje odstín čerstvé rzi, charakteristické pro železniční kolejnice.

fdyy

Jako primární písmo jsme ponechali EB Garamond, které viditelně představuje řez profilu kolejnice. Příjemnou výhodou tohoto písma je také to, že je dostupné zdarma v rámci Google Fonts.

PISMO

Železniční dopravu jsme promítli i do grafických elementů, kde jsme použili charakteristické znaky pro dopravní mapy. Díky tomuto prvku je snadné přehledně strukturovat veškeré drobné i rozsáhlejší aplikace vizuálního stylu. 

ZASTAVKY

Případ druhý: Dravus Investment

Společnost Dravus Investment se kromě investic do výroby energie zaměřuje na environmentální a nové technologie. Při stanovení používaných barev jsme vycházeli ze zaměření společnosti. Inspirovali jsme se oblohou, sluncem, přírodou. Primární barvy jsou odstíny modré a kontrastní žlutozelená. Tato barva zde vystupuje jako sluneční paprsek, vzniklá linka plní funkci navigačního grafického elementu.

DRAVUS PAPRSEK

Charakteristickou úpravu jsme také kodifikovali pro používané fotografie, které jsou upravovány pomocí DUO tónu z odstínů modré barvy.

DRAVUS NAHLED

Třetí případ: Inotech Bahn und Industrietechnik SA

Společnost Inotech Industrie působí v oblasti těžkého ocelářského průmyslu a kolejových transportních systémů. V jejich případě jsme provedli asi největší zásah do původní podoby vizuálního stylu. Opět došlo k „vyčištění“ logotypu společnosti – v rámci něj jsme zkrátili uváděný název na Inotech Industrie a grafický element byl posunut na střed a zjednodušen, čímž celý logotyp získal na kompaktnosti a čitelnosti.

INO

Úpravy se dočkaly také používané barvy. Původní světle modrou nahradila sytě červená odkazující na barvu kol starých modelů lokomotiv. Z charakteristického vzhledu lokomotiv vychází i barva černá a šedá.  Symbol kola působí jako silný odkaz i ve zpracování logotypu. Pro tento grafický element jsme zvolili možnost použití v rotacích o 45˚, čímž opět velmi dobře slouží jako navigační prvek.

INOTECH2F

Jako primární písmo jsme zvolili technicky působící Roboto a jako doplňkové Roboto Slab – obě jsou opět dostupné zdarma na Google Fonts.

Manuál byl základ

Na zpracovaný manuál vizuálního stylu navázal také návrh a výroba drobnějších aplikací vizuálního stylu klíčových pro každou společnost, například hlavičkového papíru, dopisních obálek, vizitek a razítek. Pro společnosti Dravus Investment a FDY Capital jsme záhy v aktualizovaném vizuálním stylu zpracovali také výroční zprávy za rok 2015. Před pár dny byli také spuštěny redesignované webové prezentace obou jmenovaných společností.

Velké změny v malém rozpočtu

Přestože se ve všech případech jednalo pouze o drobné změny v rámci kodifikace vizuálního stylu, jsme rádi, že se nám povedlo přiblížit vizuální styl charakteru oblastí, ve kterých společnosti podnikají, a tím je učinit zapamatovatelnějšími pro jejich cílovou skupinu. Jak vidíte, někdy stačí málo.

V případě, že i vy uvažujete o aktualizaci vašeho vizuálního stylu společnosti, rádi se s vámi potkáme a ukážeme vám, že i v rámci omezeného rozpočtu můžeme docílit významných změn.

Anna Rottová

Author Anna Rottová

More posts by Anna Rottová