Mnoho firem tvrdí, že jimi nabízené produkty jsou pro všechny jednoduše použitelné a pochopitelné. Pokud se ale zeptáte zákazníků, kterým jsou tyto produkty primárně určeny, myslíte, že odpoví stejně? Správná odpověď je ne. Má otázka tedy zní: Proč vzniká propast mezi tím, co firmy považují za jednoduché a tím, jak se to lidem ve skutečnosti jeví?

U spousty designérů převládá názor „podle sebe soudím tebe“ – předpokládají, že uživatelé přemýšlí jako oni a že na webu postupují stejným způsobem. Tato situace samozřejmě nastat může, spíše ale v ojedinělých případech. Podle nedávných výzkumů uživatelské použitelnosti se totiž mnoho běžných uživatelů na webu trápí s funkcemi, které my designéři bereme jako samozřejmost.

Rozbalovací seznamy s možností vyhledávání podle prvního písmene, či kliknutí na logo s efektem vrácení se zpět na hlavní stránku. To vše jsou funkce, které většina běžných uživatelů ve skutečnosti nikdy nepoužila, protože prostě a jednoduše ani netuší, že tyto funkce existují.

shutterstock_146958269

Na začátku tohoto článku jsem položila otázku, proč vzniká nesoulad mezi očekáváním firem a potřebami zákazníků. Myslím si, že odpovědí je nedostatek empatie vedoucí k neschopnosti mluvit jazykem uživatele. Abychom se této chyby vyvarovali, je nutné uživatele poznat – zjistit jak uvažují, co je trápí a jaké jsou jejich potřeby. Právě za tímto účelem se firmy stále více zabývají uživatelským výzkumem a uživatelským testováním.

Uživatelský výzkum je soubor technik, díky kterým získáte dokonalou představu o tom, kdo jsou vaši zákazníci. Zahrnuje studie v terénu, analytické nástroje, nezávislé pozorování, on-line výzkumy, dotazníky a rozhovory.

Tím, že porozumíte vašim zákazníkům, začnete vytvářet lepší produkty za kratší dobu a méně peněz. Vaše prvotní investice do času stráveného uživatelským výzkumem tak bude v krátké době zúročena v podobě spokojených zákazníků a poklesu nutnosti oprav chyb použitelnosti.

shutterstock_89995051

Díky uživatelskému testování snadno zjistíte, s jakými problémy se na vašem webu potýkají skuteční uživatelé. Zjistíte, jaké prvky na stránkách nejsou pro uživatele srozumitelné. Zda se uživatelé na webu dokážou rychle zorientovat, nebo proč někteří uživatelé na webu zůstávají a jiní odcházejí.

Pokud uživatelské testování zatím není součástí vašeho firemního procesu, začněte s ním co možná nejdříve. V tomto případě rozhodně není na co čekat. Na začátku vůbec nevadí, že nemáte potřebné profesionální vybavení, celý tým odborníků vyčleněný na testování a desítky zájemců o testování, ze kterých by se dalo vybírat. Začněte jednoduše a oslovte lidi kolem vás – vaše kolegy v práci, známé, kamarády.

Vezměte si starý počítač, poznámkový blok, tužku a uvidíte, že vás výsledky testování tak nadchnou, že si sami řeknete, proč jste s ním nezačali už dříve!

Zuzana Drápalová

Author Zuzana Drápalová

More posts by Zuzana Drápalová