Před nedávnem jsem měla to štěstí zúčastnit se školení Google Analytics pořádaného agenturou Medio Interactive pod vedením přednášejícího Jana Tichého. Protože toto školení považuji za velice přínosné, berte tuto recenzi zároveň i jako pozvánku na další termíny.

Když jsem se na začátku školení zmínila, že jsem s Google Analytics nikdy nepracovala a že jsem si před školením jeho prostředí jen zběžně prohlédla, zahlédla jsem nepatrnou vrásku na čele Honzy Tichého. Všichni ostatní účastníci s GA již nějaké zkušenosti měli a většina jich GA používala pro svoji každodenní pracovní činnost.

Jak školení probíhá?

Celé školení bylo tak dobře uspořádané, že jsem se nikdy nedostala do situace, že bych se v toku informací ztratila, nebo něčemu nerozuměla. Honza Tichý dokázal všechny informace, i ty nejodbornější zasahující do programování, podat naprosto lidsky a někdy dokonce i s humorem.

Dopoledne jsme se věnovali spíše základnímu seznámení s GA, základní terminologii a statistikám na hlavní stránce. Velice se mi líbilo, že školení nebylo jen o slepém interpretování výsledků, které GA nabízí, ale také o nedostatcích, které systém má a o možnostech, jak se chybným interpretacím vyhnout.

Po společném obědě jsme se začali postupně propracovávat hlouběji do tajů GA. Dozvěděli jsme se užitečné tipy pro segmentaci, filtrování a tagování kampaní. Přestože jsme netrávili mnoho času přímo v rozhraní GA, považuji zmiňované příklady z praxe za nedocenitelné.

GA02

 

Co jsem se naučila?

 • základní terminologii a metriky používané v GA – jejich správné pochopení a vyhodnocení;
 • principy webové analytiky;
 • segmentaci a filtrování;
 • práci s měřícím kódem – kód už pro mě není jen „black box“;
 • tagování kampaní;
 • důležitost váženého řazení;
 • jak měřit události;
 • že bounce rate nemusí být jen špatná;
 • že nízká míra konverze nemusí znamenat špatně fungující e-shop;
 • a především to, že GA není všemocný a naopak má mnoho slabých stránek. Je tedy potřeba se spolehnout na vlastní úsudek a selský rozum.

clanek-2015-4-u

 

Pro koho je školení vhodné?

Pro všechny z vás, kdo často řešíte tyto typy otázek:

 • jaká je ideální míra konverze pro můj e-shop;
 • jaké procento nových návštěv by můj e-shop měl měsíčně mít;
 • není průměrná doba trvání návštěvy příliš krátká?

Na školení totiž pochopíte, že tyto otázky nejsou vůbec podstatné a je potřeba zaměřit se na úplně jiné výsledky.

Školení je podle mě vhodné pro všechny, kdo GA již nějakou dobu používají. Pokud s GA zatím nepracujete, což byl i můj případ, budou vám scházet některé širší souvislosti. Školení se však ani tak bát nemusíte. Počítejte ale s tím, že budete ochuzeni o možnost položit otázku vycházející z praxe. I tak získáte skvělý základ pro budoucí práci s analytikami a skvělou motivaci pro to, doučit se i další podrobnosti a začít Google Analytics co nejdříve sami používat.

Zuzana Drápalová

Author Zuzana Drápalová

More posts by Zuzana Drápalová