Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas

společnosti Shockworks s.r.o., IČ: 277 06 818, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, vedené u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 53482, e-mail p.krizan@shockworks.cz, tel. +420 778 530 649 (dále jen „Společnost“), aby zpracovávala osobní údaj o mé osobě, a to mojí e-mailovou adresu.

Tento osobní údaj bude zpracováván na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem zasílání reklamních sdělení, nabídky zboží a služeb Společnosti.

Společnost bude zpracovávat poskytnutý osobní údaj v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnutý osobní údaj třetí osobě, a to včetně předání osobního údaje do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž bude osobní údaj předán, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá k naplnění účelu vymezenému výše.

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezeného osobního údaje mám následující práva:

  • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě Společnost zpracovává,
  • právo na opravu osobního údaje,
  • právo na výmaz osobního údaje,
  • právo na omezení zpracování osobního údaje,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,
  • právo na přenositelnost osobního údaje.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

  • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu Společnosti výše uvedenou,
  • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutý osobní údaj bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen.