Vylepšili jsme systém uživatelských přístupů a oprávnění!

Každý uživatel má svou roli. Nyní lze pro každou roli přidat pravidla, která určují jakou akci daná role může provést.

Každá role má navíc svoji nadřazenou roli a tím lze určit, které role mají větší práva než ostatní.

V Nastavení/Pravidla přístupů se jednotlivé role nastavují. Tímto systémem můžete například zakázat uživateli, který upravuje produkty ostatní stránky administrace.

Michal Benda

Author Michal Benda

More posts by Michal Benda