Od počátku února 2016 platí novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jejíž zásadní změnou je nové řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou.

Podnikatelé v e-commerce sféře tak musí ze zákona upravit svoje obchodní podmínky. Změny by měly zahrnovat informace o tom, že spotřebitelé mohou nově obchodní spory, vycházející z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, řešit mimosoudně, přímo s Českou obchodní inspekcí (ČOI). K tomu by mělo docházet ovšem až tehdy, jestliže se spory nepodaří vyřešit běžnou domluvou mezi oběma stranami (spotřebitelem a prodávajícím), což bylo jedním z důvodů novelizace zákona.
Tyto kroky byly učiněny také zejména pro zlepšení vymahatelnosti spotřebitelských práv a proto, aby obě strany ušetřily náklady (na rozdíl od náročného soudního řešení v minulosti).

Jaký bude postup řešení mimosoudního sporu?

V případě e-shopů bude ČOI řešit mimosoudní spory na základě návrhu spotřebitele. Ten doloží, že spor nevyřešil běžnou domluvou nejpozději do 1 roku ode dne počátku sporu. Tím se řešení považuje za zahájené. ČOI pak co nejdříve uvědomí spotřebitele i obchodníka, jenž se musí do 15 dnů vyjádřit a zároveň nadále spolupracovat s inspekcí. Pakliže tak neučiní, může dostat pokutu až milion korun. Celé řešení by mělo trvat maximálně 90 dní a nemělo by být nijak zpoplatněno. ČOI nebude o sporu rozhodovat, ale bude se snažit docílit vzájemné dohody mezi oběma stranami.  

V obchodních podmínkách každého e-shopu by se měly změny uvést nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti novely. Dokument by měl obsahovat i internetovou adresu České obchodní komory, tzn www.coi.cz.

Příklad obchodních podmínek můžete najít na stránkách Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Martina Fridrichová

Author Martina Fridrichová

More posts by Martina Fridrichová