V posledních několika měsících Facebook začal testovat reklamy v Messengeru na velkém vzorku uživatelů. Jedná se o reklamu, která se zobrazí jako obrázek v domovském okně, tedy mezi vlákny vašich konverzací, nebo jako nová zpráva od stránky na Facebooku.

Reklamy se tedy zobrazují pouze na domovské stránce Messengeru, nikoli v osobním chatu s některým z vašich přátel. Za tímto novým formátem stojí samozřejmě data, která ukazují, že aplikaci měsíčně používá přes 1,2 miliard uživatelů, kteří interagují s více jak 20 miliony stránkami. Není proto divu, že Facebook vycítil příležitost pro pronájem dalšího prostoru pro reklamu, který by inzerentům zvýšit dosah reklamy a přivedl nové zákazníky a konverze.

 

Jak to funguje?

Tento nový formát inzerce na Facebooku se nastaví jednoduše při vytváření nové kampaně v Business Manageru. Popíšeme si tedy detailně krok za krokem, jak nastavit reklamu, která se bude zobrazovat v Messengeru.

Kampaň

V současné době je reklama dostupná pouze pro tyto Marketingové cíle:

  • Povědomí o značce
  • Dosah
  • Návštěvnost webu
  • Zprávy
  • Konverze
  • Nainstalování aplikace

Jak už bylo zmíněno, reklama v Messengeru má dva formáty, a to buď obrázek a nebo zpráva na domovské stránce. Druhý typ je možné nastavit pouze po vybrání Marketingového cíle: Zprávy. Pro ostatní Marketingové cíle se dá zvolit pouze reklama grafická.

Sada reklam

Co se týče umístění, je možné vybrat klasicky ze dvou možností: Automatické umístění a Editované umístění, kde je v obou případech Messenger zahrnut. V možnosti Automatického umístění se reklama objevuje na Facebooku, Instagramu a nově tedy i Messengeru, a to podle algoritmu, který optimalizuje zobrazení podle místa, kde má reklama nejlepší výkon.

Kromě doporučené možnosti umístění, je zde ještě možnost druhá, a to editace umístění. Zvolením této varianty budete moci upravit nejenom typ zařízení, na kterém chcete aby se reklamy zobrazovaly, ale i operační systém zařízení a samozřejmě i platformy, kam teď nově spadá i Messenger. Editace umístění tedy v podstatě umožňuje vytvářet velmi úzce cílené kampaně určené například pro segment vašeho publika používající chytré telefony s operačním systémem iOS. Určitě doporučuji nahlédnout do nápovědy k možnosti editace umístění, kde jsou praktické tipy pro kombinaci umístění reklamy na různých platformách podle zvolených cílů.

Sponzorované zprávy

Pokud chcete použít reklamu na Messengeru ve formě zprávy, je třeba nejprve zvolit Marketingový cíl: Zprávy v prvním kroku a poté v kroku Sada reklam vybrat formát Sponzorované zprávy.

Poté pomocí specifikace, na jaké publikum, ve které lokaci a kdy chceme cílit, můžeme přesně nasměrovat kampaň a maximalizovat konverze. Díky tomuto formátu reklamy tedy můžeme přesně zacílit například lidi v čase, kdy nejvíce aplikaci používají.

Formát Sponzorované zprávy nabízí dvě varianty:

  • Text a obrázek
  • Pouze text

V obou případech je možné nasměrovat potenciálního zákazníka buď nastavením návrhu na odpověď, a nebo přidáním až tří tlačítek s výzvou k akci s možností prokliku na vybranou vstupní stránku.

Na následujícím setu obrázků je ukázka reálného zobrazení Sponzorovaných zpráv ve formátu Text a obrázek:

Další set obrázků demonstruje zobrazení reklamy ve formátu Pouze text:Oba formáty reklamy v Messengeru obsahují praktický prvek Personalizace. Díky tomuto prvku budete moci oslovit jednotlivce jejich jménem, příjmením popřípadě celým jménem.

Nutno mít na paměti, že Sponzorované zprávy lze poslat pouze, těm lidem, kteří již v minulosti iniciovali konverzaci s vaší firmou na Messengeru. Tato publika tedy obecně nebudou velká, ale na druhou stranu je zde potenciál vysokého konverzího poměru díky tomu, že právě tito lidé v minulosti projevili zájem o vaše služby přes tuto aplikaci.

Prokliknutí do Messengeru

Další možnost, jak využít reklamu v Messengeru, je pomocí reklamy na Facebooku nebo Instagramu, přes kterou bude možné prokliknout se do Messengeru a zahájit konverzaci s vaší společností.

Tato možnost se jmenuje Prokliknutí do Messengeru a je dostupná ve dvou formátech:

  • Obrázek
  • Carousel

Pokud zvolíme Carousel, máme možnost vytvořit nejenom několik jednotlivých obrázků za sebou, ale také prezentaci nebo krátké video. Nutno podotknout, že pokud jsme v předchozím kroku zvolili možnost Automatického umístění, reklama se bude zobrazovat na těch platformách, kde bude mít nejlepší výkon. Není tedy garantováno, že se bude intenzivně zobrazovat právě v Messengeru. Zatím jsem se ale na Messengeru s dynamickými formáty, jako je prezentace a video, nesetkala. Je tedy možné, že tyto formáty nemají v porovnání s formátem Obrázek Carousel významný výkon.

Co vám to přinese?

V první řadě je dobré podotknout, že rozhraní Messengeru je velmi dynamické komunikační prostředí. Na tomto místě je tedy třeba promovat takové projekty, na které mohou lidé rychle a stručně zareagovat. Konkrétně by se jednalo například o reklamu vyzývající ke koupi zboží v akci, která je omezená časově či počtem kusů nebo například k registraci na událost s omezeným počtem míst.

Dále je zde prostor pro nasazení chat bota, který bude reagovat na případné dotazy lidí v Messengeru. V neposlední řadě, má tento formát reklamy potenciál jako součást kampaní pro rozšíření povědomí o značce pro přivedení nových zákazníků. Toto nové umístění být způsobem jak se odlišit od konkurence.

Beta verze

Přesto, že Facebook v posledních týdnech začal zobrazovat reklamy v Messengeru velmi intenzivně, je třeba mít na paměti, že se stále jedná o beta verzi, která ještě není dostupná pro všechny inzerenty. Počítejte tedy s možností, že Facebook může kdykoli pravidla týkající se reklamy v Messengeru změnit. Na druhou stranu se současná beta verze reklam v tomto prostoru testuje již více jak rok po celém světě, a je tedy pravděpodobné, že Facebook zde vidí nemalý potenciál.

Zalíbilo se Vám toto nové umístění? Kontaktujte nás, pomůžeme vám jak s nastavením, tak s optimalizací.

Nikol Chmelíčková

Author Nikol Chmelíčková

More posts by Nikol Chmelíčková